Ratatoimitus Tampere-Seinäjoki rataosalla, Parkano ja Kihniö

Toimitusnumero
2015-506096
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kihniö
Parkano

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. Tampereen - Seinäjoen väliselle rataosuudelle. Toimitusten ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Kyseinen rautatiealue on muodostettu 1970-luvulla suoritetussa lunastustoimituksessa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta tai rajan paikka on muuten epäselvä.

Toimituksessa nro 2015-506096 käsitellään Parkanon kaupungin  alueella Parkanon aseman kohta ja siitä pohjoiseen jatkuva alue sekä Kihniön kunnan kohdan rata-alue.

Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Sivun oikeassa laidassa on linkki rautatiealueiden rajaamisista kertovalle sivustoille.

Maastotyöt

Toimituksen maastotöitä on tehty jo maastokaudella 2014 aikana ja mittauksia jatketaan vielä kesällä 2015. Maastotyön suorittavat Maanmittauslaitoksen kartoittajat.

Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit. Hävinneiden rajamerkkien paikalle rakennetaan rata-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen välisille rajoille uudet putkipyykit. Kiinteistön ja rata-alueen väliselle rajalle rakennetaan muualle muovipaalut entisten hävinneiden rajamerkkien paikalle.
Tässä yhteydessä mitataan jatkotoimenpiteitä varten myös ne alueet, joissa rata-alueen rakenteet ylittävät nykyisen rautatiealueen rajan.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään kokous torstaina 26.10.2017  klo 9.30 alkaen Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa. Siinä käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Tehdään myös eräitä tilusjärjestelyjä ja perustetaan rata-alueyksikköä varten tarvittavia tieoikeuksia mm. sellaisiin kohtiin, jossa olemassa oleva tie on jo nyt rata-alueen ulkopuolella. Samalla käsitellään em. alueiden osalta korvauskysymykset.


Kokoukseen kutsutaan erikseen ne maanomistajat, joita asia koskee. Valtio (ELY-keskus) vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista. Nykyisin Pirkanmaan ELY-keskus edustaa radanpitäjää ratatoimituksessa.

Yhteystiedot

Lisätietoja maastotöistä antaa kartoittaja Jukka Männistö puh. 040 861 4022.
Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Hannu Toola puh. 040 801 7397