Alueellinen tietoimitus Kalvola 1

Toimitusnumero
2016-539955
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Tässä toimituksessa käsitellään Hämeenlinnan kaupungissa sijaitseva alue (Kalvola 1), toimitusalueen rajauskartta löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä.

 

Yleistä

 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

 

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

 

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

 

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

 

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

 

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien kuulemisen ja maastokatselmuksen. Kuulemisen ja maastokatselmuksen jälkeen Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelma (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

 

 

Toimituskokous

 

Aika: keskiviikkona 29.11.2017

Paikka: Iittalan palotalo, Hallintotie 2, IITTALA 

 

 

Yhteystiedot

 

Toimitusinsinööri Elisabet Holma

puh. 040 537 6779

Sähköposti: elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi