Alueellinen yksityistietoimitus, Ruovesi 2016-542536

Toimitusnumero
2016-542536
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Ruovesi

Yleistä

Toimitus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat Ruoveden kunnassa Helvetinjärven kansallispuiston ympäristössä aluerajauskartoille tehtyjen rajausten sisällä.

Toimituksen tavoitteena on tarkistaa ja järjestellä toimitusalueiden kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkosto. Tarkoituksena on perustaa pysyviä tieoikeuksia ja poistaa tarpeettomia vanhoja rasiteoikeuksia, edistää näin kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja selvyyttä. Kiinteistörekisteriin ja kartalle vahvistetaan kiinteistöille tarpeelliset tieoikeudet. Tarpeettomaksi jääneet vanhat tieoikeudet lakkautetaan..

Toimitus tehdään valtion varoin. 

Toimitusalue

Alareunasta löytyvät toimitusta koskevat kartat seuraavasti:

A. Toimitusalueen rajauskartta

B. Lehtijako päätöskartoista 1 - 9

Päätöskartat 1 - 9

Kaikki ne alueella olevat vanhat tieoikeudet, joita ei ole esitetty päätöskartoilla tai on esitetty mustalla katkoviivalla,  poistettiin.

Yhteydenotto

Toimitus on lopetettu ja meneillään on valitusaika. Mikä teillä on kysyttävää ottakaa yhteyttä toimitusinsinööriin alareunassa mainituilla yhteystiedoilla. Kaikille, jota toimitus koskee, on lähetetty toimituspöytäkirja jossa on mukana valitusosoitus. 

Kokous

  • pidettiin perjantaina 28.4.2017
  • valitusaika päättyy 29.6.2017

Yhteystiedot

  • Toimitusinsinööri Kristiina Katajalehto, p. 0400 771 436
  • Sähköposti: kristiina.katajalehto@maanmittauslaitos.fi
  • tavoitettavissa arkipäivinä 9 - 16