Lapinkyläntien (maantie 1130) jalankulku- ja pyörätie

Toimitusnumero
2017-561388
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kirkkonummi

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut maantielain 53 §:n mukaista maantietoimitusta. Toimituksessa lunastetaan Lapinkyläntien kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet ja oikeudet sekä määrätään lunastuskorvaukset. Lisäksi käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Maantietoimitus-esite, tiesuunnitelmakartat ja toimituskarttaluonnos liitteenä.

Toimituksen alkukokous ja haltuunotto

Toimituksen alkukokous pidetään tiistaina 24.10.2017 klo 8.30 Veikkolan seurakuntakodin Kirkkosalissa (Kisapolku 1). Alkukokouksessa käsitellään tietoimitukseen ja tiehankkeeseen liittyviä yleisiä asioita sekä kerrotaan alustavasti korvauksiin liittyviä asioita.

Alkukokouksen jälkeen suoritetaan maantielain 56 §:n mukainen haltuunottokatselmus ja haltuunotto. Katselmuksessa vahvistetaan tietarkoituksiin haltuunotettavat alueet ja todetaan tiealueelta poistettava omaisuus. Haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden aloittaa tietyöt.

Haltuunotettavien alueiden rajat on merkitty maastoon puupaluilla. Ennen kokousta suoritetaan vielä mittauksia, joten haltuunotettavien alueiden pinta-alat ilmoitetaan alkukokouksessa. 

Rakentamistyöt

(aikataulu selviää alkukokouksessa)

Toimituksen vaiheet

Ennen hankkeen aloittamista pidetään alkukokous ja suoritetaan haltuunotto. Maantietoimitusta jatketaan rakentamistöiden valmistuttua. Tällöin pidetään jatkokokous, jossa annetaan mm. määräaika korvausvaatimusten jättämiselle. Lopulliset korvauspäätökset tehdään maantielain ja lunastuslain nojalla maantietoimituksen loppukokouksessa. Korvauksille maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta maksupäivään. 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

  • Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Jenni Alakärppä, 040 766 9764, jenni.alakarppa[at]maanmittauslaitos.fi
  • Kartoittaja Kai Tamminen, 040 5536 978, kai.tamminen[at]maanmittauslaitos.fi

Hakijan (tienpitäjän) edustaja

  • Heikki Ailas, Uudenmaan ELY-keskus, maanhankinta, 0295 021 266, heikki.ailas[at]ely-keskus.fi

Rakennuttajan / urakoitsijan edustaja

  • (ei ole vielä tiedossa)