Laurilantien, Einontien ja Pikku-Kyröntien osien ja Tervamäenpolun lunastaminen, Pöytyä

Toimitusnumero
2017-568299
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Pöytyä

Pöytyän kunta on pyytänyt lunastustoimituksen pitämistä saadakseen lunastaa omistukseensa 11.3.2016 voimaantulleen Kyrön taajaman eteläosan asemakaavan mukaisia katualueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n perusteella kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa muun muassa katu- ja virkistysalueiksi osoitetut alueet.

Lunastustoimituksessa Maanmittauslaitoksen asettama lunastustoimikunta käsittelee seuraavat asiat:

  • Lunastettavien alueiden määrääminen asemakaavan mukaisesti.
  • Vanhojen kiinteistörajojen määrääminen tarvittavilta osin (rajankäynnit)
  • Korvausten määrääminen lunastettavasta omaisuudesta sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista.
  • Mahdollisten välttämättömien oikeudenvalvontakustannusten korvaaminen, jos asianosaiset sitä vaativat.
  • Korvausten maksatuksesta päättäminen. Pääsääntöisesti korvaukset maksetaan sille, joka omistaa kiinteistön toimituksen lopettamispäivänä. Mikäli kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä eikä jäljelle jäävä omaisuus selvästi riitä niistä vastaamaan, talletetaan korvaus aluehallintovirastoon pantinhaltijan edun turvaamiseksi.
  • Muut lunastustoimitukseen kuuluvat asiat.

Kartoittaja Antti Fager-Pintilä on merkinnyt lunastettavat alueet maastoon. Lunastettavaksi pyydetty alue on osoitettu sivun alareunassa olevassa liitekartassa paksulla tummansinisellä katkoviivalla.

Toimituksen alkukokous pidettiin Kyrön kunnanviraston valtuustosalissa perjantaina 1. joulukuuta 2017 kello 9:00. Toimituksen loppukokous pidetään samassa paikassa perjantaina 19. tammikuuta 2018 kello 9.30. Mahdolliset vaatimukset ja niihin liittyvä näyttö on esitettävä viimeistään toimituskokouksessa. Pöytyän kunnalle varataan mahdollisuus vastineen antamiseen.

Sivu on päivitetty 17.1.2018.

 

Toimitusinsinööri
Jouni Virtanen
040 672 2501
jouni.virtanen@maanmittauslaitos.fi