[no-lexicon]

Rajankäynti

[/no-lexicon]

Rajankäynnissä  (kiinteistönmääritys) selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä. Rajankäynnissä ratkaistaan rajan paikka aikaisempien toimitusten asiakirjojen, karttojen, maastosta löytyvien rajamerkkien sekä muun selvityksen perusteella.

Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee (esimerkiksi yhteisen alueen osakas).

Arvio käsittelyajasta: 
3-9 kk

Selvitä hakemuksessa

Miksi toimitusta haetaan (mm. mitkä rajamerkit ovat kadonneet).

Liitä mukaan kartta, johon on merkitty rajat, jotka halutaan selvittää.

Täytä hakemus (maanmittaus-toimitus)

Täytä toimitushakemus ja lähetä se asiointiosoitteeseen.

Sähköinen yhteydenotto

Ota yhteyttä täyttämällä sähköinen lomake.

Asioi puhelimitse

029 530 1110
ma-pe 9.00-16.15

Asioi palvelupisteessä