Aineistopalvelut

Aineistopalvelujen kautta tarjoamme dataa asiakkaan sovelluksen käyttöön.

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus ottaa yhteyttä Maanmittauslaitoksen palvelimelle ja noutaa sieltä esim. kiinteistönrajat ja taustakartan määritellyltä alueelta. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta.

Rajapintapalvelun avulla on mahdollista saada ajantasaista aineistoa suoraan tiedon tuottajalta. Näin aineistoa ei tarvitse hankkia itselle eikä huolehtia sen säilyttämisestä ja päivittämisestä.

Rajapintapalveluiden kautta voit saada sovellukseesi: kiinteistötietoja, maastokarttoja ja ilmakuvia, nimistötietoja, rakennustietoja ja osoitetietoja

Rajapinnat perustuvat mm. WMS-, WMTS- ja WFS-standardiin.

Aineistopalvelut

Aineistopalvelujen kautta toimitamme asiakkaille tietoja ajantasaisista rekistereistä xml-muotoisena aineistona. Tietojen toimitus mahdollistaa asiakkaalle oman rekisterikopion ylläpidon. Palvelut on tarkoitettu lähinnä kunnille ja kaupungeille.

Tiedot voi tilata säännöllisinä päivityksinä. Aineistot toimitetaan aineistonvälityshakemistoon, josta tiedot voi noutaa manuaalisesti tai automaattisesti.

Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) kautta toimitamme kiinteistörekisterin tietoja.

Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) kautta toimitamme lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja.