ICT-palvelut

Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa tarjoaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille toimialasidonnaisia it-palveluita.

Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013 ja 580/2014) mukaisesti tietotekniikkapalvelukeskuksen (Mitpa) tehtävänä on tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille.

Mitpa tukee kehittämispalveluilla sekä jatkuvuuden turvaamisen palveluilla asiakkaita heidän ydinliiketoimintaansa liittyvien ICT-ratkaisujen kehittämisessä ja turvaa näiden jatkuvuuden. Kehittämisen tukipalvelut ovat asiakkaan tietohallinnon ja arkkitehtuurin asiantuntijapalveluita.

Mitpa hyödyntää IT-palveluiden tuottamisessa olemassa olevia valmiita yhteisiä tietovarantoja ja -järjestelmiä, teknisiä ratkaisuja ja teknologia-alustaa (ts. yhteentoimivuusratkaisut).

Lähtökohtana Mitpan toiminnassa on toimia asiakkaan kumppanina siten, että palvelu on läpinäkyvää ja kustannustehokasta. Lisäksi tavoitteena on, että tuotettavat järjestelmät toimivat luotettavasti ja laadukkaasti. 

Tutustu palveluihin

Tietotekniikkapalvelukeskuksen (Mitpa) tarjoamia palveluita ovat:

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Tietotekniikan palvelukeskukseen tai jätä palvelupyyntö