Kiinteistötiedot

Tästä osiosta löydät tietoja Maanmittauslaitoksen ylläpitämistä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä. Näitä ovat kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmään (KTJ) sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteri.

Kiinteistötietojen hankinta

Yksityishenkilöt voivat tilata kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja otteina Maanmittauslaitoksen, kuntien ja maistraattien asiakaspalveluista. Kauppahintarekisterin tietoja yksittäisistä luovutuksista saa maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Tiedot ovat maksullisia. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun yhteystiedot

Karttapaikalla tai Paikkatietoikkunassa voi selata kiinteistörajoja ja nähdä myös kiinteistötunnuksen.

Ammattikäyttöön kiinteistötietoja on saatavilla erilaisina palveluina. Tietojen käyttöön tarvitaan lupa ja tiedot ovat maksullisia.

Kiinteistötietopalvelu

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietoja voi selata ajantasaisina Kiinteistötietopalvelussa. KTJ-tietojen lisäksi palvelussa on kauppahintarekisterin tiedot ja Maanmittauslaitoksen maastokartat ja ilmakuvat koko maasta.

Kiinteistötietopalvelu on verkkopalvelu, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Palvelun käyttö edellyttää siis sopimusta. Palvelu on viranomaisille maksuton.

Lue lisää Kiinteistötietopalvelusta. Sivulta löytyy tietoa mm. siitä miten pääsee käyttäjäksi ja mitä palvelu maksaa.

Rajapintapalvelut

Kiinteistötietoja on mahdollista tuoda suoraan omaan tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että asiakkaalla on käytössään sellainen sovellus, joka pystyy tekemään tietohaut Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Kiinteistötietoihin voi rajapinnan kautta yhdistää myös muita kartta- ja paikkatietoaineistoja.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)

Palvelussa on tarjolla ajantasainen tilanne suoraan kiinteistörekisteristä. Palvelun kautta saa käyttöön kiinteistörajat, kiinteistön perustietoja sekä tietoja käyttöoikeusyksiköistä. Tietoja voidaan hakea sekä aluerajauksella että esim. kiinteistötunnuksella. Aineisto on GML-formaatissa.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)

Palvelu tarjoaa ajantasaisia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja XML-formaatissa. Haut tehdään esim. kiinteistö-, määräala- tai laitostunnuksella.

Karttakuvapalvelut (WMS) ja (WMTS)

Kiinteistörekisterikartta on saatavilla myös rasteriformaatissa karttakuvapalveluiden (WMS) ja (WMTS) kautta. Muuttuneet tiedot päivittyvät näihin viikon välein.

Kiinteistötietojen tulostepalvelu

Kiinteistötietojen tulostepalvelusta voi hakea kaikkien KTJ:n rekisterien ajantasaisia otteita pdf-formaatissa.

Koekäyttö

Rajapintapalvelujen käytöstä tehdään sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa. Rajapintapalveluja on mahdollista koekäyttää ennen sopimuksen tekoa. Lue lisätietoja koekäytöstä.

Tutustu tarkemmin rajapintapalveluihin.

Aineistopalvelut

Kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin aineistopalvelu on tarkoitettu lähinnä kuntien ja kaupunkien käyttöön. Palvelun kautta on mahdollista saada tietoja xml-muotoisena aineistona.

Palveluista tarkemmin:

Tilauksesta poimintoja

Kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja (mm. kiinteistöjen omistaja- ja osoitetietoja) voidaan toimittaa myös poimintoina. Haku voidaan tehdä esimerkiksi aluerajauksen tai kiinteistötunnusten perusteella.

Kiinteistörekisterikartta-aineistoja voidaan toimittaa tilauksesta joko karttalehdittäin tai vapaalla rajauksella. Vektorimuotoista, ajantasaista, kiinteistöraja-aineistoa voidaan toimittaa pienellä aluerajauksella gml- shape- mif- ja dwg-formaateissa.

Karttalehdittäin toimitettavia aineistoja on saatavissa gml-, shape- ja mif-formaateissa sekä kiinteistörekisterikarttarasteri png-formaatissa. Tuotteet päivitetään kerran viikossa. Lisätietoja kiinteistörekisterikartta-aineistojen hankinnasta.

Tilaukset kaikista edellä mainituista tehdään Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Kiinteistörekisterikartta-aineistot hakemistokäyttöliittymästä

Kiinteistörekisterikartta voidaan toimittaa karttalehdittäin myös hakemistokäyttöliittymän kautta, jolloin tuotteen voi ladata verkosta. Tuotteiden latausta varten asiakkaalle luodaan tunnus.

Hakemistokäyttöliittymän kautta on tarjolla myös muutostietopalvelu, jonka avulla voi päivittää muuttuneet tiedostot.

Lue lisää Kiinteistörekisterikartasta, aineistotoimituksista, hakemistokäyttöliittymästä ja muutostietopalvelusta.

Tilaukset Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Jälleenmyyjät

Kiinteistötietoja tarjoavat myös jälleenmyyjät. Paikkatietoihin liittyviä palveluita tarjoavia yrityksiä on listattu mm. Positio-lehden palveluhakemistossa ja Suomen paikkatietoklusterin FLICin sivuilla.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen hankinta

Katso lisätietoa kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen hankinta -sivulta.