Maastotiedot

Tässä osiossa kerrotaan maastotiedoista ja niiden keräämisestä sekä niihin liittyvistä tuotteista.

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Liikennevirastosta, ympäristöhallinnosta ja kunnilta.

Maastotiedot avointa dataa

Kaikki maastotiedot ovat avointa dataa. Niitä saa vapaasti kopioida, levittää ja julkaista. Niitä saa muokata ja hyödyntää myös kaupallisesti sekä käyttää osana sovellusta tai palvelua. Vain lähde, aineiston nimi  ja hankinta-ajankohta on mainittava.