Kirjaamisasioiden posti keskitetään Vaasaan

Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioiden posti keskitetään Vaasaan.

Kirjaamishakemukset, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityisiä oikeuksia koskevat hakemukset, toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi.

Postiosoite on 1.3.2017 lukien
Maanmittauslaitos / Kirjaamisasiat
PL 3300
65101 Vaasa