Maanmittauslaitoksen hintoihin muutoksia vuodenvaihteessa

Maa- ja metsätalousministeriön uudet asetukset nostavat muun muassa lainhuutoasioiden, kiinnitysasioiden ja erityisten oikeuksien maksuja. Maanmittauslaitoksen uudessa maksupäätöksessä karttatulosteiden ja painettujen karttojen hinnat laskevat. Uudet hinnat tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017.

Maksujen halutaan vastaavan paremmin kustannuksia

Maa- ja metsätalousministeriön uudet asetukset nostavat lainhuutoasioiden, kiinnitysasioiden ja erityisten oikeuksien maksuja. Myös useimpiin muihin maksuihin tulee korotuksia. Korotusten tavoitteena on, että hinnat vastaisivat paremmin asioiden käsittelystä syntyviä kustannuksia.

Lainhuuto maksaa 1.1.2017 lähtien 119 euroa, erityisen oikeuden kirjaaminen 129 euroa sekä kiinnityksen vahvistaminen kirjallisen panttikirjan tapauksessa 42 euroa ja sähköisen panttikirjan tapauksessa 35 euroa.

Kiinteistökaupan verkkopalvelun (KVP) asiointimaksut ja kaupanvahvistusta koskevat maksut säilyvät ennallaan.

Karttatulosteiden hinnat laskevat

Maanmittauslaitoksen uudessa maksupäätöksessä karttatulosteiden hintoja tarkistetaan siten, että kaikkien asiakaspalvelusta tilattavien tulosteiden hintoja alennetaan. Karttatulostetilauksissa otetaan käyttöön tilauskohtainen vähimmäispalvelumaksu, joka on 22 euroa.

Painetuista kartoista myönnetään vastaavat kappalemäärään perustuvat alennukset kuin karttatulosteista.

Maastokartan 1:20 000 ajantasaistaminen on lopetettu, joten sen hintaa lasketaan 12,50 eurosta 6,25 euroon.

Kiinteistörekisterikartat avoimeksi aineistoksi

Kiinteistörekisterikartta-aineisto muuttuu avoimeksi aineistoksi koskien kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia. Näiden digitaalisten tuotteiden osalta asiakkaan ei enää tarvitse maksaa tieto- eikä julkaisulupamaksuja vaan ainoastaan käsittelymaksu.

Lisätietoja:

Maanmittausneuvos Markku Markkula, 029 531 5300 (lisätietoja maksuasetuksista)

Johtava asiantuntija Kari Leppäaho, 029 531 5482 (lisätietoja maksupäätöksestä)

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Asetus ja hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (pdf)

Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien suoritteiden hinnasto 1.1.2017 alkaen (pdf)