Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen

Tänään kaupunkien, metsien ja erilaisten väylien mallinnukseen tarvittavia pistepilviä keräävät lähinnä vain muutamat alan yritykset. Huomenna pistepilviä keräävät myös työkoneet, autot ja yksittäiset kansalaiset, muodostaen pistepilviekosysteemin.

Pointcloud-hankkeessamme kaukokartoittajat (ihmiset gepseineen, satelliitteineen, ilmakuvineen ja laserkeilauksineen), robotiikan taitajat, maantieteilijät sekä tietotekniikan ja 3D-mallinnuksen osaajat hakevat ensimmäistä kertaa yhdessä ratkaisuja, joiden avulla julkishallinnon säästöt ja yritysten kasvu ovat mahdollisia.

Sähkön siirtohinnat kuriin?

Suomessa on eritasoisia jänniteverkkoja yhteensä noin 400 000 kilometriä – kymmenen kertaa maapallon ympärysmitta. Valtaosa verkostosta on ilmakaapeleita, jotka ovat alttiina myrskytuulien ja lumikuormien kaatamalle tai katkomalle puustolle.

Sähkönjakelun turvaamiseksi sähköverkon rakenteita ja ympäristöä on kartoitettava. Tämä vaatii paljon lento- ja henkilötyötunteja, ja kalleutensa takia sitä voidaan toteuttaa ennakoivasti vain kaikkein kriittisimmillä verkon osilla.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on ensimmäisenä maailmassa kehitetty laserkeilaimella ja kameralla varustettu miehittämätön minikopteri. Kopteri voidaan ohjelmoida lentämään sähkölinjaa seuraten. Sen keräämästä kolmiulotteisesta pistepilvestä voidaan automaattisesti ja tarkasti mitata sähkölinjojen ja -pylväiden sijainti sekä luoda 3D-malli verkosta ja sen ympäristöstä. Mallista voidaan löytää automaattisesti yksittäisetkin puut, jotka voivat kaatuessaan aiheuttaa linjan vaurioitumisen.

Suomi elää metsästä (ja metsäkoneista)…

Metsäteollisuus tuottaa 20 % Suomen viennistä. Jotta oikeanlainen puu saadaan oikeaan käyttöön kustannustehokkaasti ja ekologisesti, tarvitaan teknologiaa joka yhdistää kaukokartoituksella saadun yksityiskohtaisen puustotiedon nykyaikaisten metsäkoneiden ohjaukseen. Ja myös toisin päin: metsäkoneiden keräämää puusto- ja ympäristötietoa käytetään päivittämään ja täydentämään kaukokartoitusaineistoja.

Entistä älykkäämpi metsäkone ja metsän 3D-malli mahdollistavat puunkorjuun ja metsänhoidon optimoinnin. Suomen metsäteollisuuden visio on, että puuhuolto tuottaa lisäarvoa puun arvoketjuun ja tekee siitä 30 % nykyistä kustannustehokkaampaa. Tämä voidaan toteuttaa muun muassa digitalisoimalla metsämme pistepilviteknologian avulla.

…mutta yhä useampi asuu kaupungissa

Kaupungit kasvavat ja muuttuvat. Suunnittelijat ja kaavoittajat tarvitsevat tehokkaita työkaluja, koska tarpeettomat viivästykset aiheuttavat kustannuksia ja lykkäävät investointeja. Lisäksi kunnan tai valtion hallintoelimet tarvitsevat päätöksenteon tueksi realistiset visualisoinnit esitetyistä ratkaisuista. Avoimilla alustoilla toimivia ajantasaisia 3D-kaupunkimalleja voidaan käyttää suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja palvelujen tuottamiseen.

Kaupunkimalleja voidaan käyttää myös asukkaiden osallistamiseen. Muutoksen pelko on inhimillistä, tuntematon voi pelottaa, mutta 3D-mallien avulla muutos ja sen vaikutus voidaan tehdä tunnetuksi.
 

Haluatko osallistua tulevaisuuden 3D-Suomen luomiseen? Ota yhteyttä: harri.kaartinen@maanmittauslaitos.fi. Löydät meidät myös osoitteesta www.pointcloud.fi ja Twitteristä @pointcloudfi.

Kuvat: Heli Honkanen, Anttoni Jaakkola ja Hanna-Marika Halkosaari
 

Harri Kaartinen
Tutkimusprofessori


Plokkauksia Maasta -blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.