Verkkopalvelut

Kiinteistötietopalvelu
Palvelussa voit selata valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietoja. Voit myös hakea tietoja kiinteistökaupoista, rakennuksista sekä kiintopisteistä. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille ja sellaisille käyttäjille, joille voidaan myöntää käyttölupa.
Kiinteistövaihdannan palvelu
Pankit, kiinteistövälittäjät ja muut kiinteistöalan ammattilaiset voivat tehdä sopimuksen palvelun käytöstä.
Sovellusten käytettävyystilanne
Palvelusta voit yhdellä kertaa tarkistaa sovellusten käytettävyystilanteen. Sivulla tiedotetaan yllättävistä käyttökatko- ja häiriötilanteista.
KTJ-rekisterinpito
KTJ-rekisterinpito on tarkoitettu kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien käyttöön. Sovellus on tarkoitettu ainoastaan tietojen ylläpitoon.
Verkkopalveluiden käyttövaltuushallinta
KTJ-rekisterinpidon ja Kiinteistötietopalvelun yhteyshenkilö voi hallinnoida organisaation tietoja, käyttäjiä ja valtuuksia. Yksittäinen käyttäjä voi tarkistaa omat käyttäjätiedot ja vaihtaa salasanan palveluun.
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on karttojen lataamisen itsepalvelu.

Aineistot

Rajapintapalvelut
Maanmittauslaitos tarjoaa rajapintapalveluja, joista on mahdollista hakea maastokarttoja ja ilmakuvia sekä kiinteistö-, nimistö- ja rakennustietoja. Rajapinnat perustuvat mm. WMS- ja WFS -standardiin.
Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri)
Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelun kautta on mahdollista saada kiinteistörekisterin tietoja xml-muotoisena aineistona.
Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri)
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelun kautta saa lainhuutotietoja, rasitustietoja ja vuokraoikeustietoja xml-muotoisena aineistona.

Muut

ICT-Palvelut
Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa tarjoaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille toimialasidonnaisia it-palveluita. Palvelukeskus rakentaa asiakasvirastojen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä it-projekteissa.