Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä kiinteistöjen luovutuksista. Rekisterin tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, luoton annossa sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.

Kauppahintarekisteriin merkitään kaupanvahvistajien ilmoitusten perusteella tietoja luovutusten kohteista, kauppahinnoista sekä luovuttajista ja luovutuksen saajista. Rekisterissä näkyvät kaikki luovutukset, joita ovat kaupat, vaihdot, lahjat ja jakosopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset.

Katso tietoja kauppahintarekisteriaineistojen hankinnasta omalta sivultaan.

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto -niminen verkkojulkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa; kevättalvella koko edellisvuotta käsittelevä ja syyskuussa kuluvan vuoden puolivuotistilasto. Julkaisu sisältää runsaasti erilaisia taulukoita maan hinnasta vuosittain, jaoteltuna maakunta- ja kuntaryhmiin.