Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

 Maanmittauslaitos otti tuotteissaan ja sovelluksissaan vuonna 2010 käyttöön ETRS89 - koordinaattijärjestelmän, jonka realisaatiosta käytetään nimitystä EUREF-FIN.

ETRS89-koordinaattijärjestelmän kanssa käytettäviksi on määritelty tasokoordinaatistot (karttaprojektiot) ETRS-TM35FIN ja ETRS-GKn. ETRS-TM35FIN on kansallinen viritys maailmanlaajuisesta UTM (Universal Transverse Merkator) -projektiosta.

N koordinaatti luetaan päiväntasaajalta ja itäkoordinaatille on annettu keskimeridiaanilla luku 500 000. Tasokoordinaattien tunnuksina käytetään pohjoiskoordinaatti N ja itäkoordinaatti E. 

ETRS-GKn-projektiokaistat ovat Suomeen määriteltyjä asteen levyisiä kaistoja Gauss-Kruger-projektiossa.

Tämän Koordinaatit-sivuston tarkoituksena on tutustuttaa sinut koordinaattijärjestelmien perusteisiin, aiheeseen liittyvään sanastoon ja lyhenteisiin sekä järjestelmien välisiin muunnoksiin.

Syventävää tietoa löytyy julkaisusta Suomen geodeettiset koordinaatistot ja niiden väliset muunnokset.