Painetun kartan koordinaattimerkinnät

Peruskartan 1:25 000 seliteosa

Kuvassa on peruskartan 1:25 000 seliteosa "Teknisiä tietoja". Ensiksi löytyvät tiedot koordinaattijärjestelmästä: Koordinaatisto ETRS89 (WGS84), ellipsoidi GRS80, karttaprojektio ETRS-TM35FIN, keskimeridiaani 27° / 500 000 m ja korkeusjärjestelmä N60.

Kuvaan on piirretty myös kaaviokuva kompassin käyttöön liittyvistä pohjoissuunnista.

 

Kuva: Maanmittauslaitos

Napapohjoinen osoittaa nimensä mukaan pohjoisnavan suuntaan. Tarkemmin ottaen siihen pohjoisnapaan, joka on ETRS89-koordinaattijärjestelmän datumin mukainen. ETRS89 on kiinnitetty ajanhetkeen, joten sen pohjoisnapa ei siirry. Ihan oikea pohjoisnapa, joka on maan pyörimisakselin päässä, ei pysy tarkalleen paikallaan. Maan pyörimisakselissa on jatkuvaa pientä satunnaista heilahtelua, jonka takia todellinen napa liikkuu useiden kymmenien metrien sisällä muutamassa vuodessa.

Karttapohjoinen on kartan suorakulmaisen ruuduston suunta. Karttapohjoinen on täsmälleen sama kuin napapohjoinen vain keskimeridiaanilla 27°. Koska meridiaanien eli pituuspiirien väli kapenee pohjoista kohti, poikkeaa napapohjoinen 27° itäpuolella vasemmalle. Jotta päästään napapohjoisen suuntaan, pitää kartan ruuduston suuntaan tehdä napaluvun korjaus (Nak), joka ko. esimerkkikartan kohdalla vaihtelee -2° 12' ja -2° 39' välillä.

Neulapohjoinen (ja kompassi) osoittaa maan magneettiseen pohjoisnapaan. Sen sijainti on tällä hetkellä Kanadan arktisilla saarilla n. N 83° W 115°, mutta se liikkuu tätä nykyä n. 50 km vuodessa Venäjää kohti. Lisäksi maan magneettikentässä on myös päivittäisiä häiriöitä. Kartan selitteessä näytetään Neulaluvun korjaus (Nek) sekä sen vuotuinen muutos. Esimerkkikartalla korjaus on (v. 2007) +10° 45' ja vuotuinen muutos +0° 10'. Napaluvun korjaus ja neulaluvun korjaus yhteensä ko. kartan keskikohdalla on +8° 20'. Tämän verran siis pitää korjata kompassin antamaa suuntaa, jotta päästään karttapohjoiseen. Magnetic declination calculator -palvelussa voi laskea kompassin neulasuunnan korjauksen suhteessa napapohjoiseen antamalla havaintopisteen maantieteelliset koordinaatit.  

Peruskartan 1:25 000 koordinaattiluvut

Kartan reunassa on esitetty ETRS89-koordinaattijärjestelmän eri koordinaatistojen mukaisia koordinaattilukuja.

Koordinaattiruudut ovat kilometrin välein. Vasemmassa reunassa juoksee pohjoiskoordinaatti ja ylhäällä itäkoordinaatti. Karttalehden vasemman ylänurkan koordinaatit ovat siis N 7 098 000 ja E 620 000 ETRS-TM35FIN- eli EUREF-FIN-tasokoordinaatistossa. Kartalla on lisäksi sinisellä EUREF-FIN (~ WGS84) maantieteellisten koordinaattien ruudukko kahden kaariminuutin ( ' ) välein. Sininen ruudukko ei ole täsmälleen suorakulmainen, koska maantieteellinen koordinaastisto on pallokoordinaatisto, joka on vain projisoitu kartan tasolle. Tämä on hyvä muistaa jos kartalta mittaa koordinaatteja viivaimella ruudukkoa apuna käyttäen.

 

Kuva: Maanmittauslaitos

 

Selitteessä mainitaan, että kartalla on kuvattu ETRS-TM35FIN mukaisten mustien koordinaattiristien lisäksi punaisella värillä UTM-kaistan 35 mukainen koordinaattiruudukko. Koska UTM-kaistan 35 ja ETRS-TM35FIN-koordinaatiston keskimeridiaani on sama, punainen ja musta koordinaattiruudusto on täsmälleen päällekkäin. Kun tarkkaan katsoo, huomaa, että ruudukon viivat ovat punaisia, mutta viivojen leikkauspisteessä on musta koordinaattiristi. Peruskartalla 1:25 000 musta ja punainen koordinaattiruudusto yhtyvät aina UTM-kaistassa 35. Jos kartalla käytettäisiin esim. UTM-kaistaa 34, olisi mustilla ja punaisella koordinaateilla eroa.

Vanhemmissa maastokartoissa 1:20 000 on käytetty KKJ-koordinaatiston kaistoja, ja niissä kartoissa punainen koordinaattiruudukko kuvaa yhtenäiskoordinaatistoa (eli kaistaa 3) ja musta koordinaattiruudukko peruskoordinaatistoa (kaistat 1-4).

Kartan seliteosassa on myös ohjeet siitä, miten koordinaatteja voi mitata kartalta (kts. kuva alla).

Kuvassa näkyy vielä yksi uusi lyhenne, MGRS. Military Grid Reference System on globaalisti yksikäsitteinen paikannusruudusto. Sitä käyttää ennen kaikkea Puolustusvoimat ja sitä edellyttää EU:n puitteissa toteutettu yhteinen kriisinhallinta. 

Kuva: Maanmittauslaitos

 

Asiasanat: