ETRS-TM35FIN

TM35FIN-projektiossa lieriö leikkaa maan pintaa eli keskimeridiaanin kohdalla lieriön pinta on maan (ellipsoidin) pinnan alapuolella. Koko Suomi kuvataan yhdessä projektiokaistassa, jonka keskimeridiaani on 27° itäistäpituutta.   

TM35FIN-karttaprojektion ominaisuuksia ovat lisäksi:

  • keskimeridiaani kuvautuu suorana viivana (ei oikeanpituisena) ja muodostaa suorakulmaisen koordinaatiston pohjoisakselin
  • päiväntasaaja kuvautuu suorana viivana, mutta se ei ole oikeanpituinen. Päiväntasaaja muodostaa suorakulmaisen koordinaatiston itäakselin.
  • suorakulmaisen tasokoordinaatiston origo on keskimerdiaanin ja päiväntasaajan leikkauskohdassa
  • projektiovirheitä pienennetään mittakaavakorjauksen avulla

 

 

Projektiovirheet

Kun kupera ellipsoidipinta kuvataan tasolle syntyy projektiovirheitä eli suunta- ja mittakaavavirheitä. Keskimeridiaanilla mittakaava on alle 1.0 eli todelliset pituudet kuvautuvat projektiotasolla lyhyempinä. Noin 180 km:n päässä keskimeridiaanista mittakaava on tasan 1.0 ja sitä kauempana se on suurempi kuin 1.0. Viereisessä kuvassa on kuvattu mittakaavan muuttuminen TM35FIN-projektiossa.

 

Karttaprojektion yhteydessä mainitsimme jo Universal Transverse Mercator (UTM) -projektion. Se on pohjana Suomen ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistolle.

UTM jakaa koko maailman kaistoihin (ja ruutuihin) välillä 80° eteläistä ja 84° pohjoista leveyttä. Yhden kaistan leveys on 6° ja ne on numeroitu 1 - 60:een. Yhden ruudun korkeus on 8° ja leveyspiirien mukaiset kaistat on merkitty kirjaimin C - X (I ja O puuttuvat). Kuva alla:

Kuva: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Utm-zones.jpg

 

Projektiotasot leikkaavat maapallon pintaa. Kaistan keskimeridiaanilla mittakaavakerroin on 0.9996. Oikeamittaiset leikkausviivat sijaitsevat n. 180 km etäisyydellä keskimeridiaanista itään ja länteen. Keskimeridiaanilla itäkoordinaatin arvo on 500 000 m, näin itäkoordinaatti ei koskaan ole negatiivinen. Järjestelmä mahdollistaa yksikäsitteisen tunnuksen ja koordinaattien esityksen kaikilla kaistoilla suorakulmaisessa tasokoordinaatistossa. Esim. ruudussa 17T olevan Toronton CN Towerin koordinaatit ovat 17T 630084 4833438.

Maailman kartasta ilmenee, että Suomi osuu kolmelle kaistalle, 34-36. Suomessa on päätetty toteuttaa UTM:n mukainen koordinaatisto niin, että käytetään yleisissä kartastotöissä vain yhtä kaistaa 35, jonka keskimeridiaani on 27°. Näin tilanne on samankaltainen kuin KKJ:n yhtenäiskoordinaatistossa, mutta mittakaavakorjaukset eivät kasva niin suuriksi, koska projektiotaso leikkaa pallopintaa. Koska meidän koordinaatistomme poikkeaa kaistan leveyden osalta UTM-standardista, sitä kutsutaan nimellä ETRS-TM35FIN.

Kuva: TM35-kaistan levitys kaistaksi TM35FIN

Esimerkkinä koordinaateista otetaan taas Vaasan tori. Edellisellä sivulla oli sen KKJ-yhtenäiskoordinaatiston mukaiset koordinaatit, P 7 010 596 I 3 228 476. Sama paikka ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa on

N 7 007 657 E 228 415

Koordinaateista puhutaan myös EUREF-FIN-koordinaatteina, ja tarkemmin sanoen ne ovat myös EUREF-FIN suorakulmaiset tasokoordinaatit. Huomaamme taas että koordinaatit eroavat, vaikka molemmat ovat 27° kaistan tasokoordinaatteja. Ero johtuu siitä että ETRS-järjestelmän ja KKJ:n datumin eroavuudesta. KKJ:ssä käytetään Hayfordin ellipsoidia ja ETRS-järjestelmässä GRS80-ellipsoidia. Siis se miten koordinaatisto on kiinnitetty Maan muotoon, eroaa.