VVJ

Ensimmäinen valtakunnallinen tasokoordinaatisto Suomessa oli Helsingin järjestelmä tai Vanha valtion järjestelmä (VVJ).

VVJ:n luominen aloitettiin 1920-luvulla, jolloin Geodeettinen laitos (GL) aloitti ensimmäisen luokan kolmioverkon mittaustyöt. Nimi Helsingin järjestelmä tulee kolmiomittausten lähtöpisteen mukaan (Kallion kirkko Helsingissä).

VVJ syntyi vaiheittain

Geodeettinen laitos mittasi aluksi kolmioverkkosilmukoita, jotta kolmioverkko saatiin ulotettua koko maahan mahdollisimman nopeasti. Viereisessä kuvassa mustalla värillä on esitetty GL:n mittaamat silmukat, joita MML täydensi myöhemmin (ruskeat kolmiot). Koko 1. luokan kolmioverkon kuva on alla:

Kuva: Suomen Kartasto, vihko 112

Kolmiomittaustyön edistyessä silmukat tasoitettiin mittaustöiden valmistuessa. Viereisten silmukoiden jo tasoitetut koordinaatit olivat uusien tasoitusten lähtökoordinaatteina. VVJ:n luomisessa ei kaikkia mittauksia/silmukoita tasoitettu yhdessä. Laskentatavasta johtuen tuli VVJ:stä epähomogeeninen koordinaatisto eli virheet kasautuivat.

VVJ:n yhteydessä käytettiin Hayfordin ellipsoidia (kansainvälinen ellipsoidi 1924) ja Gauss-Krüger projektiota. VVJ:ssä käytettiin 4 projektiokaistaa (vastaavat KKJ:n kaistoja 1-4). VVJ:ssä itäkoordinaatti esitetään ilman edeltävää kaistanumeroa tai sen edessä voidaan käyttää keskimeridiaanin arvoa asteina (esim. 511666 tai 27°511666). Joskus koordinaateista on jätetty pois tuhannet tai sadat kilometrit. 

Asiasanat: