Karttaprojektiotyypit

Karttaprojektiot voidaan jakaa eri tyyppeihin. Ryhmittely voidaan tehdä esimerkiksi projisointipinnan, projektion kuvausominaisuuksien tai käyttötarkoituksensa mukaan. Kuvausominaisuuksiensa mukaan projektiot jaetaan eri tyyppeihin mm. sen mukaan kuinka kuvattavien kohteiden suunnat, pinta-alat ja muodot säilyvät.

Projisiointipinta

Projisointi voidaan tehdä pallopinnalta suoraan tasolle, jolloin projektiosta käytetään nimitystä tasoprojektio tai atsimutaalinen projektio. Projisiointi voidaan tehdä myös jonkin toisen pinnan kautta. Yleisimmin käytetään joko kartioita (-> kartioprojektio) tai lieriötä/sylinteriä (-> lieriöprojektio). Projisiointipinta voi olla myös eri asennoissa. Tässä on kuvattu normaali- ja poikittaisasentoisia projektioita. Pinta voi olla myös mielivaltaisessa asennossa (vinoasentoinen, oblique), mutta niitä projektiotyyppejä ei käsitellä.

Projisiointipinta voi lisäksi sivuta maapalloa tietyssä pisteessä, meridiaanilla tai leveyspiirillä. Projisiointipinta voi myös leikata maapalloa eli osa projisiointipinnasta on Maan pinnan alapuolella ja osa ulkopuolella.

Tasoprojektio

Tasoprojektiossa maanpinta kuvataan suoraan tasolle.

Kuvassa oikealla on normaaliasentoinen tasoprojektio ja vasemmalla poikittaisasentoinen tasoprojektio.

Lieriö-/sylinteriprojektio

Lieriöprojektiossa maanpinta ensin lieriöpinnalle, joka sen jälkeen "leikataan" auki tasoksi.

   Kuvassa vasemmalla on normaaliasentoinen lieriöprojektio  ja oikealla poikittaisasentoinen lieriöprojektio.

Kartioprojektio

Kartioprojektiossa maanpinta ensin kartiopinnalle, joka sen jälkeen "leikataan" auki tasoksi.

Kuvassa on normaaliasentoinen tasoprojektio.

Kuvat: Carlos Furuti

http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/CartDef/MapDef/Img/

Projektioiden kuvausominaisuudet

Pintatarkat projektiot

Kulmatarkat projektiot

Viivatarkat projektiot

 Pintatarkka eli oikeapintainen projektio säilyttää kuvattavien alueiden pinta-alat muuttumattomina.

Käytetään maantieteellisissä kartoissa. 

 Kulmatarkassa eli oikeakulmaisessa (konforminen) projektiossa pienet kuviot säilyvät oikeanmuotoisina ja näiden kulmat oikeansuuruisina.

Käytetään suurikaavaisemmissa kartoissa 

 Viivatarkassa projektiossa projisointi tehdään siten, että jossakin suunnassa viivojen pituudet säilyvät muuttumattomina.

Käytetään maantieteellisissä kartoissa.