Kiinteistövaihdannan palvelu sopimusasiakkaille

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen tarjoama sähköinen asiointipalvelu osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi

Kiinteistövaihdannan palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistöjen ja maanvuokraoikeuksien luovutusta koskevia sopimuksia sekä hoitaa kiinnitysasioita.

Organisaatioasiakkaat voivat tehdä palvelun käytöstä laskutussopimuksen tai asiakassopimuksen, jolla voi ottaa käyttöön Tunnistus- ja Asiakirjarajapinnat. Organisaatioasiakkailla tarkoitetaan muun muassa pankkeja ja kiinteistönvälittäjiä sekä kuntia ja muita paljon kiinteistökauppaa käyviä organisaatioita. 

Lue lisää rajapintapalvelujen käyttöönotosta.

Palvelun käyttö

Palvelu on käytettävissä joka päivä klo 00.15-23.15. Mahdollisista käyttökatkoista tiedotetaan palvelun etusivulla sekä sähköpostitse sopimusasiakkaiden yhteyshenkilöille.

Käyttäjätuen yhteystiedot.

Palvelun käyttöohjeet.

Tutustu selainvaatimuksiin.

Tietoa laskutuksesta

Palvelun käytöstä peritään maksut voimassa olevan hinnaston mukaan. Sopimusasiakkaat saavat kuukausittain laskun palvelun käytöstä.

Tunnistautuminen palveluun

Organisaatiokäyttäjän on tunnistauduttava Kiinteistövaihdannan palveluun vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä.

Tunnistusrajapinnan kautta organisaation työntekijä pääsee palveluun kirjautumatta erikseen. Tunnistusrajapintaa voi käyttää, kun organisaatio on solminut asiakassopimuksen.

Palvelut sopimusasiakkaille

Asiakassopimuksen solmineiden organisaatioiden työntekijät saavat seuraavat rajoitetut käyttöoikeudet palveluun:

Palveluun kirjautuneena sähköisen valtakirjan nojalla onnistuu

 • luovutuskirjan tai esisopimuksen luonnostelu
 • kiinnityshakemuksen luonnostelu 
 • sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen luonnostelu 
 • sopimusasiakkaan omissa nimissä olevan panttikirjan siirtohakemuksen tekeminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen luonnostelu 

Asiakassopimuksen solmineiden luottolaitoksien työntekijät saavat lisäksi seuraavat käyttöoikeudet palveluun:

 • kiinnityksen hakeminen
 • sähköisen panttikirjan siirtäminen
 • kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevan ilmoituksen tekeminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen antaminen

Palveluun kirjautuneena onnistuu

 • katselijana luovutuskirjaan tutustuminen ja kommentointi
 • asiamiehenä kirjaamisasian liitteiden lähettäminen

Asiakirjarajapinnan kautta tarjottavat palvelut

Asiakirjarajapinnan kautta organisaation on mahdollista toimittaa palveluun sähköinen

 • valtakirja
 • esisopimus tai kauppakirjan tai lahjakirjan luonnos (mahdollista lukita muokkauksilta)
 • kiinnityshakemus
 • panttikirjan siirtohakemus

Rajapinnan kautta tuodut asiakirjat allekirjoitetaan palvelussa sähköisesti.

Rajapinnan kautta onnistuu myös:

 • palveluun tuodun asiakirjan (luovutuskirja, hakemus, valtakirja) tilaa koskevan kyselyn tekeminen: voi tarkistaa onko lähetetty asiakirja jo allekirjoitettu, kuka on allekirjoittanut ja kenen allekirjoitus puuttuu ja lisäksi onko asia vireillä
 • valmiiden asiakirjojen (pdf) lataus palvelusta