Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä kiinteistökaupoista. Rekisteriin merkitään tietoja luovutuksen kohteena olevasta alueesta, sen pinta-alasta, käyttötarkoituksesta, rakennus- ja kaavoitustilanteesta, sijainnista ja kauppahinnasta. sekä luovuttajista ja luovutuksen saajista. Rekisterissä näkyvät luovutukset, joita ovat kaupat, vaihdot, lahjat, jakosopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset.
Yksilöivä tunniste: 
a97b01b6-8acd-4290-bff9-97bb0e13c549
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistojen-kauppahintarekisteri
Päivämäärä: 
2016-12-05T19:22:57
Käyttötarkoitus: 
Kauppahintarekisterin ja siitä annettavan tietopalvelun tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, verotuksessa, luotonannossa sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.
Näytekuva: 
peruskarttarasteri_painovari.png, peruskarttarasteri_painovari-180px_s.png
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:10000
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pelkkä geometria