Kiinteistörekisterikartta

Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kts. myös Kiinteistörekisterikarttarasteri.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistotietojarjestelma-ktj

Kiinteistörekisterikartta on saatavilla palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
963fab7e-e4eb-4539-98f6-465319020048
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/yhteystiedot/palvelunumerot-sahkopostiosoitteet, https://ws.nls.fi/ktjkii/wfs/
Päivämäärä: 
2016-12-30T10:26:29
Käyttötarkoitus: 
Kiinteistörekisterikartan tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistön kaupan yhteydessä ja rakennuslupaa haettaessa sekä silloin, kun selvitetään omia tai toisten kulkuoikeuksia tai kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:5000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Tasomainen alueverkko
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: jatkuva