Kiinteistörekisterikarttarasteri

Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kiinteistörekisterikarttarasteri on kiinteistöjaotuksen katselua varten tehty rasterimuotoinen tuote.

Kiinteistörekisterikarttarasteri on saatavilla palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
31808e1c-a543-456e-9e48-a3f2f11628e9
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/yhteystiedot/palvelunumerot-sahkopostiosoitteet, https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/, https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Päivämäärä: 
2016-12-30T10:32:39
Käyttötarkoitus: 
Kiinteistörekisterikarttarasterin tietoja tarvitaan esimerkiksi kun selvitetään kiinteistöjen rajoja ja kiinteistötunnuksia tai vain katsellaan kiinteistöjaotusta.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:5000
Pikselikoko: 
0.5m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri