Kiintopisteet

Maanmittauslaitoksen Kiintopisteet sisältää tietoja valtakunnallisista kiintopisteistä. Pisteet ovat pääasiassa Maanmittauslaitoksen mittaamia taso- ja korkeuskiintopisteitä. Kiintopisterekisterissä on myös jonkin verran muiden laitosten, kuten Geodeettisen laitoksen ja Liikenneviraston mittaamia pisteitä. Kiintopisterekisterissä on 1.-3. luokan taso- ja korkeuskiintopisteitä.

Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Kiintopisteitä voi hankkia erilaisin hakukriteerein, esimerkiksi alueellisella rajauksella, kiintopisteen luokan tai laadun mukaan, mittausajankohdan mukaan jne. Kiintopisteet kattavat koko Suomen.

Kiintopisteet ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa.
Yksilöivä tunniste: 
05c97dfb-9d2c-4a68-9ac9-577da7ae0735
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/kiintopisteet
Päivämäärä: 
2016-04-20T06:40:02
Käyttötarkoitus: 
Kiintopisteet sekä niiden koordinaatit ja korkeudet määrittelevät käytännössä Suomessa käytettävän koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän. Kiintopisteitä voidaan käyttää mittausten lähtöpisteinä tai muunnosten tukipisteinä.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:10000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Teksti- tai taulukkomuoto
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pelkkä geometria
Tietosisältö: 
Kiintopistetiedoissa on pisteiden koordinaatit (koordinaattijärjestelmät: EUREF-FIN ja KKJ) ja korkeudet (korkeusjärjestelmät: N2000 ja N60) sekä pisteiden ominaisuustietoja.
Ylläpitotiedot: 
Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.