Korkeusmalli 2 m

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on saatavana eri laajuisina alueina koko maan alueelta, mutta ei kattavasti. Aineisto täydentyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavana on saatavana Korkeusmalli 10 m.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Korkeusmalli 2 m ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivulta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
dd32d539-a8de-4c4e-aa44-523551ffec99
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/korkeusmalli-2-m
Päivämäärä: 
2016-12-30T11:43:52
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Pikselikoko: 
2m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Teksti- tai taulukkomuoto