Korkeusvyöhykerasteri

Korkeusvyöhykerasteri on koko Suomen kattava Korkeusmalli 10 m -aineistosta laskettu, maaston korkeusluokkia visualisoiva rasteriaineisto. Korkeusvyöhykerasteri on laskettu neljäksi tuoteversioksi pikselikokoihin 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat tuoteversiot PNG-formaatissa ja 40, 80, 160 ja 640 metrin pikselikoissa ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on värikuva, joka visualisoi maaston korkeutta merenpinnasta vyöhykkeinä. Korkeusvyöhykerasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Rasterit on päivitetty lokakuussa 2015.

Korkeusvyöhykerasterit ovat saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
5c2ba253-e1b0-42c8-b9bb-3bac947e1cf1
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/korkeusvyohykerasteri, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-12T11:28:56
Käyttötarkoitus: 
Korkeusvyöhykeaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston topografiaa (korkeus merenpinnasta). Yhdessä vinovalovarjosteaineiston kanssa (korkeusvyöhykkeiden läpinäkyvyys 15–50 %) se tuo maastonmuodot ja -korkeudet vielä paremmin esille.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Pikselikoko: 
32m, 64m, 128m, 512m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Esitystapaluettelo: 
Korkeusvyöhykerasterin esitystapaluettelo on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/korkeusvyohykerasteri_legenda.pdf