Maanmittauslaitoksen ilmakuva

Ilmakuva on joko filmille tallentunut analogiakameralla otettu kuva tai digitaalisensorilla otettu oikaisematon rasterimuotoinen ilmakuva. Kuvat ovat maastosta otettuja kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvien ajantasaisuus vaihtelee 3-10 vuoteen. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana riippuen kuvauksessa käytetystä kamerasta. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Ilmakuva ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Yksilöivä tunniste: 
fdc7ac8f-7784-46c6-b879-d3faed1ac578
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maanmittauslaitoksen-ilmakuva
Päivämäärä: 
2016-08-26T12:01:15
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri