Maanmittauslaitoksen ilmakuva

Ilmakuva on joko filmille tallentunut analogiakameralla otettu kuva tai digitaalisensorilla otettu oikaisematon rasterimuotoinen ilmakuva. Kuvat ovat maastosta otettuja kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvien ajantasaisuus vaihtelee 3-10 vuoteen. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana riippuen kuvauksessa käytetystä kamerasta. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Ilmakuva ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Yksilöivä tunniste: 
fdc7ac8f-7784-46c6-b879-d3faed1ac578
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maanmittauslaitoksen-ilmakuva
Päivämäärä: 
2016-08-26T12:01:15
Käyttötarkoitus: 
Ilmakuvista valmistetaan stereomallit ja ortokuvat kartoituskäyttöön. Ilmakuvia käytetään sellaisenaan mm. historiallisten kohteiden tutkimuksissa ja ympäristön muuttumisen analysoinnissa. Tuote sopii käytettäväksi alkaen mittakaavassa 1:1 000.

Orientoituja ilmakuvia käytetään stereoskooppisessa kuvatulkinnassa mm. korkeuskäyrien laatimisessa. Orientoitu ilmakuva-aineisto on suoraan käytettävissä EspaCity ohjelmassa.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Tietosisältö: 
Ilmakuvien versiot:

Filmi 1:16 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa

Filmi 1:20 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:20 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää 256 eri sävyarvoa.

Digi pikselikoko 0,5 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,3 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,25 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys on 3-10 vuotta. Tuoteversiolla 0,25 m ei ole ylläpitosuunnitelmaa. Tuotetta syntyy vain satunnaisilta alueilta laserkeilauksen yhteydessä. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus, Ylläpidon tiheys on 3-10 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Indeksikartat osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus