Maanmittauslaitoksen ortokuva

Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa. Maastoresoluutio on 0,5 m. Jonkin verran syntyy myös 0,25 m ortokuva-aineistoa laserkeilausten yhteydessä. Ortokuvia päivitetään 3-10 vuoden välein. Tuote on rasteriaineistoa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Ortokuva-aineistoa on saatavissa myös palvelurajapinnalta.
Yksilöivä tunniste: 
b20a360b-1734-41e5-a5b8-0e90dd9f2af3
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maanmittauslaitoksen-ortokuva, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T06:43:43
Käyttötarkoitus: 
Ortokuvia käytetään kartoituksessa, ympäristön suunnittelussa ja seurannassa. Värikuva tai mustavalkoinen ortokuva sopii suunnitteluun tai tausta-aineistoksi erilaisille karttaesityksille. Väri-infra ortokuva sopii parhaiten esimerkiksi metsäinventointiin. Tuote sopii tulostettavaksi mittakaavavälillä 1:5 000 - 1:20 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Pikselikoko: 
50cm
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: 3-10 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa on 0,5 m tuoteversiosta saatavissa ajantasaisin aineisto. Tuoteversiolla 0,25 m ei ole ylläpitosuunnitelmaa. Tuotetta syntyy vain satunnaisilta alueilta laserkeilauksen yhteydessä. Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus.