Maastokartta 1:100 000

Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:100 000 on tehty yleistämällä Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Maastokartta 1: 100 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväylät päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Maastokartta 1:100 000 toimitetaan TM35-lehtijaossa (1:100 000). Lisäksi hallintorajat-elementin voi hankkia koko Suomen palana. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastokartta 1:100 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
e9861577-efd5-4448-aded-6131f9d14097
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokartta-1100-000
Päivämäärä: 
2016-12-12T09:18:08
Käyttötarkoitus: 
Maastokartta 1:100 000 käytetään lähestymiskarttana ja suunnittelun pohjakarttana. Tuotetta voidaan käyttää myös esimerkiksi erilaisten karttatuotteiden raaka-aineena.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:100000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pinnan alueverkko
Ylläpitotiedot: 
Nimistöä päivitetään Nimistö-tuotteen Karttanimet 1:100 000 -aineistosta vuosittain. Hallintorajoja ja liikenneverkon päätieverkkoa päivitetään Maastotietokannasta vuosittain. Muut rakennetut/ihmisen tekemät kohteet päivitetään Maastotietokannasta 2-5 vuoden välein. Muiden elementtien päivitysväli Maastotietokannasta on enintään 10 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Maastokartta 1:100 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_100000_ajantasa.pdf