Maastokartta 1:250 000

Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:250 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:100 000:sta. Maastokartta 1:250 000 nimistö tuotetaan Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Maastokartta 1:250 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, taajamat, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Tuote on vektoriaineistoa.

Hallintorajoja, nimistöä, ja liikenneverkon päätieverkostoa päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Maastokartta 1:250 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
a2cd4d67-ee20-47b7-b899-a4d72e72bb2d
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokartta-1250-000
Päivämäärä: 
2015-10-23T13:40:02
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:250000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori