Maastokartta 1:250 000

Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:250 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:100 000:sta. Maastokartta 1:250 000 nimistö tuotetaan Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Maastokartta 1:250 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, taajamat, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Tuote on vektoriaineistoa.

Hallintorajoja, nimistöä, ja liikenneverkon päätieverkostoa päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Maastokartta 1:250 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
a2cd4d67-ee20-47b7-b899-a4d72e72bb2d
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokartta-1250-000
Päivämäärä: 
2015-10-23T13:40:02
Käyttötarkoitus: 
Maastokartta 1:250 000 soveltuu käytettäväksi mm. karttatuotteiden valmistukseen ja lähestymiskartaksi mobiililaitteissa ja Internet -palveluissa sekä myös erilaisissa optimoinneissa ja analyyseissä.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:250000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pinnan alueverkko
Tietosisältö: 
Tietosisältö elementeittäin:

Liikenneverkko
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt autotiet, rautatiet sekä merenkulkulaitoksen laivaväylät.

Johtoyhteydet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt suurjännitesähkölinjat joiden jännite on vähintään 110 kV, sekä merkittävät maakaasuputket.

Rakennukset ja taajamat
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt rakennukset ja taajamat.

Nimistö
Sisältää Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000.

Hallintorajat
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt hallintoalueet ja Maastokartta 1:100 000:een tuotetut ominaisuustiedot kunta-alueille kuten kuntien, seutukuntien, maakuntien sekä aluehallintovirastojen nimet ja numerot. Vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:10 000 aineistosta.

Korkeussuhteet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt korkeuskäyrät. Korkeuskäyrät ovat 20 m:n välein.

Vedet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt virta- ja vakavedet.

Pellot
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt maatalousmaat (pellot ja puutarhat).

Suot
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt suot.

Maastokartta 1:250 000 kohdekoodit: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_250000_koodit.pdf

Tarkempi kuvaus Maastokartta 1:250 000 -kohteista löytyy kohdemallista: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maasto250_kohdemalli.pdf
Ylläpitotiedot: 
Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Maastokartta 1:250 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_250000_ajantasa.pdf