Maastokarttarasteri 1:100 000

Maastokarttarasteri 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokarttarasteri 1:100 000 on tehty Maastokartta 1:100 000 aineistosta. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:100 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:100 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:100 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
5c671d8d-be58-4f5d-8242-a150ecc82f95
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokarttarasteri-1100-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T17:57:26
Käyttötarkoitus: 
Maastokarttarasteri 1:100 000 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi sekä lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1: 50 000 - 1:120 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:100000
Pikselikoko: 
8m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Esitystapaluettelo: 
Maastokarttarasteri 1:100 000 esitystapaluettelo on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_merkkienselite.pdf
Ylläpitotiedot: 
Maastokarttarasteri 1: 100 000 tehdään vuosittain Maastokartta 1:100 000:sta. (Rasteriin päivitetään hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein.) Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.