Maastokarttarasteri 1:250 000

Maastokarttarasteri 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Maastokartta 1:250 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:250 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:250 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:250 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokarttarasteri-1250-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-07T10:21:32
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:250000
Pikselikoko: 
32m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri