Maastokarttarasteri 1:50 000

Maastokarttarasteri 1:50 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Maastokarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa (karttalehtijaossa).

Maastokarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
d47ac165-6abd-4357-a4f9-a6f17e2b0c58
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokarttarasteri-150-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T17:37:49
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:50000
Pikselikoko: 
4m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri