Maastokarttarasteri 1:500 000

Maastokarttarasteri 1:500 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 milj. aineistosta. Nimistön ja korkeussuhteiden osalta on käytetty Yleiskartta 1:1 milj. aineiston mittakaavan 1:500 000:een tehtyä aineistoa. Maastokarttarasteri 1:500 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maakäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasteri 1:500 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Maastokarttarasteri 1:500 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
274dc94e-8dd7-4ab5-959d-70278b23c12d
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokarttarasteri-1500-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T17:45:59
Käyttötarkoitus: 
Maastokarttarasteri 1:500 000 soveltuu lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1: 300 000 - 1:700 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:500000
Pikselikoko: 
64m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Maastokarttarasteri 1:500 000:een päivitetään vuosittain hallintorajojen, nimistön ja päätieverkon osalta. Muiden kohteiden päivitysväli on 5 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Tuotteesta julkaistaan kerran vuodessa uusi versio.