Nimistö

Nimistö koostuu paikannimi- ja karttanimituotteista.

Paikannimet sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja sen asemasta paikan sijaintikunnassa sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit. Nimien kirjoitusasu on tarkistettu Kotimaisten kielten keskuksessa. Paikannimissä kukin paikka ja sen nimi (tai nimet) ovat vain kertaalleen.

Karttanimet sisältää paikannimistä eri karttatuotteita varten valitut nimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Karttanimien tietoina ovat – paikannimien tietojen lisäksi – nimen karttasijainti, suuntaus ja taivutus sekä typografiset tiedot, kuten kirjasinlaji ja -koko. Karttanimissä tietyn paikan, kuten joen nimi voi esiintyä useampaan kertaan samassa tuotteessa (karttamittakaavassa).

Tiedostoina paikannimistä ja karttanimistä on saatavissa mittakaavaversiot 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj. ja 1:8 milj. Tiedostot ovat Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteita vastaavia GML-tiedostoja.

Nimistön voi hankkia koko maan kattavana.

Nimistö on saatavissa rajapintapalveluna: Nimistön kyselypalvelu (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
eec8a276-a406-4b0a-8896-741cd716ade6
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/nimisto, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs
Päivämäärä: 
2016-11-07T10:06:23
Käyttötarkoitus: 
Nimistö palvelee esimerkiksi täsmällistä paikannimiviestintää, paikannimitietopalvelua, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovellusten paikannimihakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua ja eri alojen tutkimusta.
Näytekuva: 
pnr20.jpg
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pelkkä geometria
Tietosisältö: 
Nimistön kyselypalvelu (WFS):

Paikat (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)
Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet.

Paikannimet (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)
Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet.

Karttanimet 1:25 000 (n. 800 000 nimeä)
Peruskartan nimistö. Saatavissa myös Maastotietokannan nimistöelementtinä, ks. Maastotietokannan osaelementit: http://www.maanmittauslaitos.fi/maastotietokannan-osaelementit.

Karttanimet 1:50 000 (n. 360 000 nimeä)
Maastokartan 1:50 000 nimistö.

Karttanimet 1:100 000 (n. 170 000 nimeä)
Maastokartan 1:100 000 nimistö.

Karttanimet 1:250 000 (n. 45 000 nimeä)
Maastokartan 1:250 000 nimistö.

Karttanimet 1:500 000 (n. 10 500 nimeä)
Maastokartan 1:500 000 nimistö.

Karttanimet 1:1 milj. (n. 2 500 nimeä)
Yleiskartan 1:1 milj. nimistö.

Karttanimet 1:2 milj. (n. 700 nimeä)
Yleiskartan 1:2 milj. nimistö.

Karttanimet 1:4,5 milj. (n. 250 nimeä)
Yleiskartan 1:4,5 milj. nimistö.

Karttanimet 1:8 milj. (n. 30 nimeä)
Yleiskartan 1:8 milj. nimistö.


Nimistön GML-tiedostot:

Nimistön GML-tiedostojen tietosisältö vastaa Nimistön kyselypalvelun (WFS) kolmen rajapintatuotteen, Paikat, Paikannimet ja Karttanimet tietosisältöä. Paikat ja Paikannimet ovat kumpikin yhtenä GML-tiedostona ja Karttanimet 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj. ja 1:8 milj. kukin omana tiedostonaan. Jokaisen GML-tiedostotuotteen mukana on tuotteessa käytettyjen koodien selitteet omina XML-tiedostoinaan.

Nimistön kyselypalvelun (WFS):
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs
Ylläpitotiedot: 
Nimistön kyselypalvelun (WFS) aineisto päivittyy viikon välein. Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta saatavat Nimistön GML-tiedostotuotteet päivitetään kerran vuodessa., Nimistön kyselypalvelua (WFS) ja Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta saatavia Nimistö-tuotteita päivitetään kerran vuodessa. Viimeisin päivitys on tehty helmikuussa 2013.