Peruskarttarasteri

Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se tuotetaan Maastotietokannasta ja sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Peruskarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan (karttalehtijako) tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Peruskarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
c6e94f34-4925-4fa6-bac9-6b25f4e7cebf
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/peruskarttarasteri, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts
Päivämäärä: 
2016-12-05T19:23:04
Näytekuva: 
peruskarttarasteri_painovari.png, peruskarttarasteri_painovari-180px_s.png
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:20000
Pikselikoko: 
1m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri