Tienimet

Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokannan tiestön tie- ja katunimet.

Tienimien sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tienimet-tuotetta päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Tienimet on saatavissa vain palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Yksilöivä tunniste: 
c1890eb1-e25e-4652-9596-ce72f6d7fcf0
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/tienimet, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-09T07:39:17
Käyttötarkoitus: 
Tienimet soveltuu käytettäväksi Maastotietokannasta tuotettujen rasterituotteiden, kuten Peruskarttarasterin tai sen osaelementtien kanssa. Lisäksi Tienimien kanssa voi käyttää Väestörekisterikeskuksen osoitenumerot-rasterituotetta jolloin siitä voi toteuttaa yhdessä muiden rasterituotteiden kanssa osoitekartan.

Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 000 - 1:8 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:8000
Pikselikoko: 
0.5m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri