Vinovalovarjosterasteri

Vinovalovarjosterasteri on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Vinovalovarjosterasterit on laskettu viideksi tuoteversioksi pikselikokoihin 2, 8, 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat versiot PNG-formaatissa ja pikselikoissa 10, 40, 80, 160 ja 640 metriä ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Pikselikoko 2 m on laskettu Korkeusmalli 2 m -aineistosta eikä kata koko maata. Muut on laskettu Korkeusmalli 10 m -aineistosta ja ne kattavat koko maan. Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on harmaasävykuva, joka visualisoi rinteiden suuntaa ja jyrkkyyttä.

Rasterit on päivitetty lokakuussa 2015. Vinovalovarjosterasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Vinovalovarjosterasterit ovat saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
1f247c72-4487-4d20-9595-985560343066
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/vinovalovarjosterasteri, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T10:07:19
Käyttötarkoitus: 
Vinovalovarjosteaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston korkeusvaihteluita. Vinovalovarjosteaineisto yhdessä Korkeusvyöhykeaineiston kanssa (läpinäkyvyys 15–50 %) tuo maaston muodot ja korkeudet vielä paremmin esille.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Pikselikoko: 
2m, 8m, 32m, 64m, 128m, 512m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri