Yleiskartta 1:1 000 000

Yleiskartta 1:1 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Yleiskartta 1:1 000 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:250 000 aineistoa, Nimistön Karttanimet tuotteesta sekä Kuntajako 1:1 milj. tuotteesta. Yleiskartta 1: 1 000 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenne-väyläverkosto ja hallintorajat. Kuntajakoa, hallintonimiä sekä pää- ja rautateitä päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskartta 1:1 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana. Tuote on vektoriaineistoa.

Yleiskartta 1:1 000 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
e2c59bbf-84a7-440e-bcb4-feaa332fba68
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/yleiskartta-11-000-000
Päivämäärä: 
2016-12-08T17:53:53
Käyttötarkoitus: 
Yleiskarttaa 1:1 000 000 käytetään lähestymiskarttana mobiililaitteiden ja Internet-palveluiden matkailu-, retkeily- ja ulkoilusovelluksissa sekä erilaisten karttatuotteiden raaka-aineena.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:1000000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pinnan alueverkko
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Hallintorajat, liikenneverkot ja nimistö päivitetään vuosittain. Muiden kohteiden päivitysväli on 5 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.