Yleiskartta 1:4 500 000

Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:4 500 000 on koko Suomen kattava yleiskartta-aineisto. Yleiskartta 1:4 500 000 on tehty yleistämällä Yleiskartta 1:1 milj. aineistoa, Nimistön Karttanimet tuotteesta sekä Kuntajako 1:4,5 milj. tuotteesta. Yleiskartta 1: 4 500 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto, nimistö ja hallintorajat. Kuntajakoa, hallintonimiä sekä pää- ja rautateitä päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskartta 1:4 500 000:n voi hankkia koko maan kattavana. Yleiskartta 1:4 500 000 toimitetaan ETRS-TM35-koordinaatistossa. Tuote on vektoriaineistoa.

Yleiskartta 1:4 500 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
95175ec9-0f91-42ca-abca-f4f4359490d3
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/yleiskartta-14-500-000
Päivämäärä: 
2016-12-05T19:20:30
Käyttötarkoitus: 
Yleiskarttaa 1:4 500 000 käytetään lähestymiskarttana mobiililaitteiden ja Internet-palveluiden matkailu-, retkeily- ja ulkoilusovelluksissa sekä erilaisten karttatuotteiden raaka-aineena.
Näytekuva: 
4_5_vektori.jpg
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:4500000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pinnan alueverkko
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Hallintorajat, hallintonimiä ja liikenneyhteyksiä päivitetään vuosittain. Muiden kohteiden päivitysväli on 5 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.