Yleiskarttarasteri 1:1 000 000

Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 000 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 sijaintitietojen tarkkuus vastaa Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitietoja.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskarttarasteri 1:1 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
980fa404-75d3-4afd-b97e-bf1a9e392cd9
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/yleiskarttarasteri-11-000-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-08T07:53:57
Käyttötarkoitus: 
Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 soveltuu käytettäväksi mm. lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:500 000-1:1 000 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:1000000
Pikselikoko: 
128m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Tuotteesta julkaistaan uusi versio kerran vuodessa. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.