Yleiskarttarasteri 1:4 500 000

Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 on koko Suomen kattava yleiskartta-aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:4 500 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto, nimistö ja hallintorajat. Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 sijaintitietojen tarkkuus vastaa Yleiskartta 1:4 500 000 sijaintitietoja.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskarttarasteri 1:4 500 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
bb491154-4f95-4b47-b0a3-cf9e1a0a78cc
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/yleiskarttarasteri-14-500-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-09T10:02:25
Käyttötarkoitus: 
Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 soveltuu käytettäväksi mm. lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1: 2 000 000-1: 4 500 000.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:4500000
Pikselikoko: 
1024m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Hallintorajoja, hallintonimistöä ja päätieverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Tuotteesta julkaistaan uusi versio kerran vuodessa. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.