Yleiskarttarasteri 1:8 000 000

Yleiskarttarasteri 1:8 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:4 500 000 aineistosta. Tiestön, vesistön, taajaman ja nimistön osalta on käytetty Yleiskartta 1:4 500 000 aineiston mittakaavaan 1:8 miljoonaan tehtyä aineistoa. Yleiskarttarasteri 1:8 000 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein.

Yleiskarttarasteri 1:8 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:8 000 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
72f22116-b877-4c02-8833-366134f96e06
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/yleiskarttarasteri-18-000-000, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-12T09:12:17
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:8000000
Pikselikoko: 
2048m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri