Hyppää pääsisältöön

Maastotiedon ylläpito

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Liikennevirastosta, ympäristöhallinnosta ja kunnilta.

Lue lisää Maastotietokannasta ja muista Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteista

Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset tehdään Kansallisen kuvausohjelman mukaisesti. Kuvausohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka ilmakuvataan viiden vuoden välein. Pohjoisimmassa Lapissa kuvaukset tehdään kymmenen vuoden välein.

Maanmittauslaitos laserkeilaa vuosittain alueita noin 50 000 - 70 000 neliökilometrin verran. Tavoitteena on, että koko maa on laserkeilattu kertaalleen vuoteen 2020 mennessä.

Karttaesityksessä on näkyvissä uusin ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso. Muut vuodet saat valittua Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua.

Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 2.3.2017.

Yllä olevan kartan ortotasot  (shp/zip). Päivitetty 27.3.2017.

Yllä olevan kartan lasertasot  (shp/zip). Päivitetty 2.3.2017.

Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Tavoitteena on, että korkeusmalli kattaa koko Suomen vuoteen 2020 mennessä.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.

Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5 - 10 vuoden välein

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.