Korkeusmalli 2 m

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on saatavana eri laajuisina alueina koko maan alueelta, mutta ei kattavasti. Aineisto täydentyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavana on saatavana Korkeusmalli 10 m.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Korkeusmalli 2 m ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivulta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Käyttötarkoitus:
Korkeusmallin avulla voidaan simuloida esimerkiksi tulvavaara-alueita sekä kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Text or table format
Ylläpitotiedot
Tuotetta ylläpidetään tarvittaessa, mutta sen kattama alue laajenee jatkuvasti. Kartta tämänhetkisestä tilanteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/maanmittauslaitoksen-kaukokartoitus
Historiatiedot
Korkeusmalli 2 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia.

Korkeusmalli 2 m on tarkin laajoja alueita kattava korkeusmalli Suomesta. Kahden metrin korkeusmallia tuotetaan vuosittain lisää noin 40 000 km2.

Korkeusmalli 2 m on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Aineistoa tuotetaan kahdessa eri laatuluokassa:

Laatuluokan I korkeusmalli lasketaan keväällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti, mutta laskennan tarkastamiseen ja parantamiseen käytetään avuksi ilmakuvia. Aineiston jatkotarkastus on manuaalisesti tehtävää työtä.

Laatuluokan II korkeusmalli lasketaan kesällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti ja manuaalista tarkastusprosessia ei tehdä. Näin korkeusmalliaineistoa valmistuu nopeammin.

II-luokan korkeusmalli korvautuu myöhemmin I-luokan aineistolla.

Laatuluokan I korkeusmallin korkeustiedon tarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä. Korkeustieto on ilmaistu metreinä. Tuotteessa voi olla kohtia, jotka on päivitetty korkeus- ja sijaintitarkkuudeltaan laserkeilausta epätarkemmalla aineistolla.

Laatuluokan II korkeusmallin tarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä kasvillisuuden tuottaman paikallisesti vaihtelevan korkeustasoa nostavan vaikutuksen takia.

Tarkemmin: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Indeksi I ja II-laatuluokkienn kattavuudesta: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/c206f60e-04b3-45c1-963c-d3d6a35e3552
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: Korkeus
2011-02-22
Tietotuotemäärittelyä ei ole vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

http://www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Korkeusmalli 2 m:n voi hankkia koko maan alueelta, mutta ei kattavana (valmistunut vain osasta maata). Sen voi myös hankkia alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu TM35FIN-karttalehtijaon perusteella (6 x 6 km).
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusmalli 2 m:iin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalli 2 m ja Korkeusmalli 10 m

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
Korkeusmalli 2 m:
- Ensimmäinen lehti85,00105,40
- Seuraavat lehdet15,0018,60
Korkeusmalli 10 m:
- Ensimmäinen lehti85,00105,40
- Seuraavat lehdet15,0018,60
- Koko Suomi750,00930,00
Ei ole asetusperusteinen