Korkeusvyöhykerasteri

Korkeusvyöhykerasteri on koko Suomen kattava Korkeusmalli 10 m -aineistosta laskettu, maaston korkeusluokkia visualisoiva rasteriaineisto. Korkeusvyöhykerasteri on laskettu neljäksi tuoteversioksi pikselikokoihin 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat tuoteversiot PNG-formaatissa ja 40, 80, 160 ja 640 metrin pikselikoissa ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on värikuva, joka visualisoi maaston korkeutta merenpinnasta vyöhykkeinä. Korkeusvyöhykerasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Rasterit on päivitetty lokakuussa 2015.

Korkeusvyöhykerasterit ovat saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Käyttötarkoitus:
Korkeusvyöhykeaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston topografiaa (korkeus merenpinnasta). Yhdessä vinovalovarjosteaineiston kanssa (korkeusvyöhykkeiden läpinäkyvyys 15–50 %) se tuo maastonmuodot ja -korkeudet vielä paremmin esille.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Pikselikoko
32 m
64 m
128 m
512 m
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo
Korkeusvyöhykerasterin esitystapaluettelo on osoitteessa:
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/korkeusvyohykerasteri_legenda.pdf
Tietosisältö

Historiatiedot
Lähdeaineistona käytetty korkeusmalli 10 m on tarkin koko maan kattava korkeusmalli Suomesta.

Pikseliko'oissa 32-128 m maaston korkeus on jaettu 30 korkeusluokkaan ja pikselikoossa 512 m 16 korkeusluokkaan.
Sääntöjenmukaisuus:
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Sääntöjenmukaisuutta ei ole arvioitu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta Korkeusvyöhykerasteria voidaan hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajattuna seuraavissa, pikselikoon mukaan määräytyvissä lehtijaoissa: Korkeusvyöhykerasteri 32 m: 48x96 km (1:100 000 lehtijako), Korkeusvyöhykerasteri 64 m ja 128 m: 96x192 km (1:200 000 lehtijako), Korkeusvyöhykerasteri 512 m: 1178x674 km (koko maa). Korkeusvyöhykerasteri on saatavissa Karttakuvapalvelusta (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts .
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusvyöhykerastiin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
N2000
Jakeluformaatti
GeoTiff

Korkeusvyöhykerasteri

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Pikselikoko 32 m, 64 m ja 124 m
- Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Pikselikoko 512 m
- Ensimmäinen karttalehti55,0068,20
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi:
- Pikselikoko 32 m300,00372,00
- Pikselikoko 64 m160,00198,40
- Pikselikoko 124 m85,00105,40
- Pikselikoko 512 m85,00105,40
Ei ole asetusperusteinen