Nimistö

Nimistö koostuu paikannimi- ja karttanimituotteista.

Paikannimet sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja sen asemasta paikan sijaintikunnassa sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit. Nimien kirjoitusasu on tarkistettu Kotimaisten kielten keskuksessa. Paikannimissä kukin paikka ja sen nimi (tai nimet) ovat vain kertaalleen.

Karttanimet sisältää paikannimistä eri karttatuotteita varten valitut nimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Karttanimien tietoina ovat – paikannimien tietojen lisäksi – nimen karttasijainti, suuntaus ja taivutus sekä typografiset tiedot, kuten kirjasinlaji ja -koko. Karttanimissä tietyn paikan, kuten joen nimi voi esiintyä useampaan kertaan samassa tuotteessa (karttamittakaavassa).

Tiedostoina paikannimistä ja karttanimistä on saatavissa mittakaavaversiot 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj. ja 1:8 milj. Tiedostot ovat Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteita vastaavia GML-tiedostoja.

Nimistön voi hankkia koko maan kattavana.

Nimistö on saatavissa rajapintapalveluna: Nimistön kyselypalvelu (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-3

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Käyttötarkoitus:
Nimistö palvelee esimerkiksi täsmällistä paikannimiviestintää, paikannimitietopalvelua, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovellusten paikannimihakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua ja eri alojen tutkimusta.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö
Nimistön WFS-palvelu ja tiedostot
Nimistön kyselypalvelu (WFS):

Paikat (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)
Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet.

Paikannimet (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)
Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet.

Karttanimet 1:25 000 (n. 800 000 nimeä)
Peruskartan nimistö. Saatavissa myös Maastotietokannan nimistöelementtinä, ks. Maastotietokannan osaelementit: http://www.maanmittauslaitos.fi/maastotietokannan-osaelementit.

Karttanimet 1:50 000 (n. 360 000 nimeä)
Maastokartan 1:50 000 nimistö.

Karttanimet 1:100 000 (n. 170 000 nimeä)
Maastokartan 1:100 000 nimistö.

Karttanimet 1:250 000 (n. 45 000 nimeä)
Maastokartan 1:250 000 nimistö.

Karttanimet 1:500 000 (n. 10 500 nimeä)
Maastokartan 1:500 000 nimistö.

Karttanimet 1:1 milj. (n. 2 500 nimeä)
Yleiskartan 1:1 milj. nimistö.

Karttanimet 1:2 milj. (n. 700 nimeä)
Yleiskartan 1:2 milj. nimistö.

Karttanimet 1:4,5 milj. (n. 250 nimeä)
Yleiskartan 1:4,5 milj. nimistö.

Karttanimet 1:8 milj. (n. 30 nimeä)
Yleiskartan 1:8 milj. nimistö.


Nimistön GML-tiedostot:

Nimistön GML-tiedostojen tietosisältö vastaa Nimistön kyselypalvelun (WFS) kolmen rajapintatuotteen, Paikat, Paikannimet ja Karttanimet tietosisältöä. Paikat ja Paikannimet ovat kumpikin yhtenä GML-tiedostona ja Karttanimet 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj. ja 1:8 milj. kukin omana tiedostonaan. Jokaisen GML-tiedostotuotteen mukana on tuotteessa käytettyjen koodien selitteet omina XML-tiedostoinaan.

Nimistön kyselypalvelun (WFS):
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs
Ylläpitotiedot
Nimistön kyselypalvelun (WFS) aineisto päivittyy viikon välein. Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta saatavat Nimistön GML-tiedostotuotteet päivitetään kerran vuodessa.
Historiatiedot
Nimistötuotteet perustuvat Maanmittauslaitoksen paikannimirekisterin Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettuun aineistoon, joka käsittää mm. Peruskartan nimistön.
Sääntöjenmukaisuus:
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Sääntöjenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Nimistön voi hankkia koko maan kattavana. Nimistö on saatavissa myös rajapintapalveluna: Nimistön kyselypalvelu (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Nimistöön. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
zip-pakattu XML/GML

Nimistön kyselypalvelun hinnat

 Käsittely on maksutonta, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua. Jos hakumäärä ylittää 300 hakua / vuorokausi toistuvasti, velotaan palvelun ylläpidosta taulukon mukainen maksu.

Aineisto on maksutonta. Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 200 € / vuosi (248 € / vuosi, sis. ALV 24 %). Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24%
20 000 190,00 € 235,60 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Ei ole asetusperusteinen