DGNSS-paikannuspalvelu

Maanmittauslaitoksen Paikannuspalvelusta tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi DGNSS-korjausdataa koodipaikannukseen.

DGNSS (Differential GNSS) perustuu tarkasti tunnettuun FinnRef-referenssiaseman sijaintiin, jonka avulla voidaan määrittää, kuinka paljon GNSS-satelliitteihin tehdyt etäisyyshavainnot poikkeavat todellisesta etäisyydestä. Näistä eroista muodostetaan vastaanottimen havaitsemiin etäisyyksiin DGNSS-korjaukset, jotka käyttäjän GNSS-vastaanotin saa Paikannuspalvelusta. Käyttäjän vastaanotin korjaa havaitsemiaan etäisyyksiä näiden differentiaalikorjausten verran ja laskee sijaintinsa normaalisti.

DGNSS-korjaukset voidaan generoida yhden referenssiaseman havainnoista (DGNSS tai esim. DG_HETT) tai käyttäen koko FinnRef-asemaverkon virhemallinnuksen avulla määritettyjä korjauksia, jotka on räätälöity käyttäjän sijaintiin (DGNSS_VERKKO). DGNSS-korjauksia käyttämällä saavutettava sijaintitarkkuus heikkenee etäisyyden kasvaessa tukiasemalta.

Maanmittauslaitoksen Paikannuspalvelusta on tällä hetkellä saatavissa korjauksia GPS- ja Glonass-satelliittien signaaleihin. Lähitulevaisuudessa palvelu tulee tukemaan myös eurooppalaisen Galileo-järjestelmän satelliittien signaaleja.

DGNSS-palvelun käyttö

Saat palvelusta korjausdataa internetin välityksellä Ntrip-protokollan (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) mukaisesti. Laitteessasi tulee siis olla internet-yhteys, jonka tulee tukea Ntrip-protokollaa. Korjausstreamit DGNSS ja DGNSS_VERKKO tarvitsevat vastaanottimen likimääräisen sijainnin. Lähetä sijainti NMEA-viestinä (The National Maritime Electronics Association).

DGNSS-korjausdata lähetetään RTCM 2.2 -formaatissa (Radio Technical Commission for Maritime Services). Lähetettävät viestityypit ovat 1, 3 ja 31:

Viestityyppi Lähetysväli Sisältö
1 1 s GPS-differentiaalikorjaus
3 10 s Referenssiaseman tiedot
31 1 s Glonass-differentiaalikorjaus

DGNSS-palvelua voi käyttää alla olevilla tiedoilla:

Caster (IP) 195.156.69.177
Portti 2102
Käyttäjätunnus avoin
Salasana data

Näiden tietojen lisäksi valitse myös halutun datastreamin mountpoint seuraavista:

Streamin mountpoint NMEA Kuvaus
DGNSS Kyllä Palvelu yhdistää käyttäjän automaattisesti lähimmän referenssiaseman korjaukseen
DG_XXXX (XXXX on aseman nelimerkkinen tunnus, ks. alta) Ei Käyttäjä valitsee itse haluamansa tukiaseman
DGNSS_VERKKO Kyllä Palvelu käyttää hyväkseen koko FinnRef-verkon virhemallinnusta ja lähettää käyttäjän sijaintiin yksilöityä korjausta
DGNSS_VERKKO12 Kyllä Sama kuin DGNSS_VERKKO, mutta lähettää enintään 12 satelliitin korjauksen. Toimii vanhoilla 12-kanavaisilla paikantimilla.

Kaikki saatavilla olevat mountpointit löytyvät palvelun sourcetablesta: http://195.156.69.177:2102/sourcetable.htm

Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, kuinka yhdistäminen tapahtuu mountpointtiin DG_JOE2 (Joensuun referenssiaseman differentiaalikorjaus). Esimerkkiohjelmana RTKLIB:n kuuluva strsvr [4].

 

Footnotes

[1] GNSMART-ohjelmiston tuottaja Geo++:n kotisivu http://www.geopp.de/gnsmart/

[2] BKG:n (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) tuottama epävirallinen Ntrip-dokumentaatio https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/documentation/NtripDocumentation.pdf

[3] Lisätietoa NMEA:sta http://gpsworld.com/what-exactly-is-gps-nmea-data/ ja https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.44/en/NMEA-0183messages_MessageOverview.html

[4] RTKLIB, http://www.rtklib.com/

 

Paljon käytettyjä lyhenteitä

  • GNSS = Global Navigation Satellite System
  • DGNSS = Differential GNSS
  • RTK = Real Time Kinematic
  • Ntrip = Networked Transport of RTCM via Internet Protocol
  • NMEA = The National Maritime Electronics Association
  • RTCM = Radio Technical Commission for Maritime Services