Paikkatiedot

Paikkatiedolla (geographic information, spatial data) tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Paikkatietoaineistot sisältävät usein luonnon tai rakennetun ympäristön kohteita, mutta paikkatieto voi kuvata mitä tahansa toimintaa ja ilmiötä, joiden sijainti tunnetaan.

Paikkatiedot ovat keskeinen osa yhteiskunnan tietovarantoa. Niitä voidaan yhdistellä sijaintitiedon perusteella, analysoida alueellisesti sekä visualisoida karttoina. Paikkatietojen avulla voidaan myös toteuttaa erilaisia kartta- ja paikkatietopalveluja tietoverkkoon.

Paikkatietoikkuna on verkkosivusto, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sanoin ja karttakuvin. Paikkatietoikkunassa voi katsella eri tiedontuottajien tarjoamia karttoja ja paikkatietoja. Sivustolla on myös paikkatietoon liittyviä uutisia ja artikkeleja sekä tietoa alan tapahtumista.

Kartat ovat paikkatietoinfrastruktuuria

Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden kuvailuista sekä näitä tarjoavista verkkopalveluista.

Paikkatietoinfrastruktuurin ja sen tarjoamien palvelujen toteuttaminen on saanut vauhtia EU:n Inspire-direktiivistä. Direktiivi tähtää paikkatietojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen. Sen myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista.

Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa Maanmittauslaitoksen tehtävänä on yhtäältä tarjota paikkatietoaineistonsa yhteiskäyttöön ja toisaalta huolehtia paikkatiedon kansallisesta hakupalvelusta sekä tarjota tukipalveluja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseksi.

Paikkatietoikkunaan on koottu Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvää tietoa, neuvoja ja ohjeita.